Fer feina al Consell


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/222, de data 1 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomena funcionària de carrera en propietat de la convocatòria de tècnic/a d’administració general (TAG) de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball preferent de tècnic/a d’administració general (TAG). 02-09-202002-10-20203
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/223, de data 1 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomena funcionària de carrera en propietat i funcionari en pràctiques de la convocatòria de tècnic/a d’administració especial (assessor jurídic) de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball preferent d’assessor/a jurídic/a 02-09-202002-10-20203
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/224, de data 1 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomenen funcionaris/funcionàries de carrera en propietat i funcionaris/funcionàries en pràctiques de la convocatòria de tècnic/a de gestió de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball preferent de tècnic/a de gestió 02-09-202002-10-20203
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/225, de data 1 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomenen funcionaris/àries de carrera en propietat i funcionaris/àries en pràctiques de la convocatòria d'administratiu de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball preferent d'administratiu. 02-09-202002-10-20203
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/226, de data 1 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomenen funcionàries de carrera en propietat de la convocatòria d’auxiliar administratiu de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball preferent d’auxiliar administratiu 02-09-202002-10-20203
Resultat prova específica de la borsa extraordinària de treball d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) 07-09-202007-10-20208
Edicte Ordre definitiu de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de tècnic de gestió cultural 09-09-202009-10-202010
Edicte resultat definitiu d'adjudicació per al proveïment dels llocs de caporal del Consell Insular de Menorca 11-09-202011-10-202012
Edicte relació d'aspirants que formen la borsa de treball preferent de TAE medi ambient 14-09-202014-10-202015
Edicte relació d'aspirants que formen la borsa de treball preferent d'agent medi ambient 14-09-202014-10-202015
12