PRIMERS AUXILIS

Nivell del certificat de professionalitat:
2

Competència general:
Capacitar als alumnes per assistir com a primers intervinents en cas d’accident o situació d’emergència.

Normativa:
Real Decreto 1518/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres
certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades Físicas y
Deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad

Durada total:
40H

Mòduls:
MF0272_2 Primers auxilis

Data inici:
18 de febrer de 2021

Data final:
5 de març de 2021

Horari:
16 a 20 h

Lloc de realització:
Sa Roqueta, POICI, C/ Bijuters, 36

Població:
CIUTADELLA DE MENORCA

Data límit d'inscripció:
15 de febrer de 2021

Data de selecció:
16 de febrer de 2021

A qui s'adreça:
Persones prioritàriament treballadores, fixes discontínues, ERTO i fins un 30% persones desocupades

Requisits acadèmics:
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau -FP1)
complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
Haver superat el curs de formació específicper a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
Haver superat la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Observacions:
Cal entregar al Consell (atenció Departament Ocupació - Joana)
- full inscripció original emplenat i firmat
- fotocopia DNI
- fotocopia titulació
- fotocòpia targeta SOIB (inscripció demandant d'ocupació)

Informació i inscripció:
Les preinscripcions OBLIGATORIAMENT es faran a través de la web del SOIB, Cursos de formació;
https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14

Per a resoldre dubtes podeu contactar amb; Joana Gonyalons
Tel: 971 35 62 46
Correu: joana.gonyalons@cime.es i formacio@cime.es

Finançament:
Servei d'Ocupació de les Illes Balears i Servei Públic Estatal d'Ocupació

Imatges relacionades
 
Departaments relacionats Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ