TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 230/2020, de 15 d’octubre relatiu a les mesures specífiques per a prevenir rebrots de la Covid-19 a les activitats de lleure educatiu, les instal·lacions juvenils i els cursos que imparteixen les escoles d'educació en el temps lliure de Menorca durant el quarttrimestre de l'any 2020 (exp. 03135-2020-000011) 17-10-202001-02-20215
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la incoació de l’expedient de modificació de la delimitació de l’entorn de protecció de la zona arqueològica del Poblat Arqueològic de Binicodrell de darrere, Es Migjorn Gran (exp. 2109-2020-000003) 31-12-202001-02-20215
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020, relatiu a la resolució de la convocatòria d’ajuts de minimis per a les raçes autoctones de Menorca 2019-2020 (Exp. 3401-2020-000001) 02-01-202102-02-20216
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020, relatiu als ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda convocàtoria 2020 (Exp.1818-2020-000001) 02-01-202102-02-20216
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020, relatiu a la resolució dels ajuts a ADV 2020 (Exp. 3201-2020- 000001) 02-01-202102-02-20216
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020, relatiu a la resolució del CIM per al suport a les confraries de pescadors per a l’any 2020 (Exp. 3012-2020-000001) 02-01-202102-02-20216
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la concessió i pagament dels ajuts del CIM amb motiu de la crisi derivada de la Covid-19: Línia 4 (exp. 03140-2020-000001) 02-01-202102-02-20216
Oferta de contracte menor d’obres per a l’execució del projecte d’enderrocament aïllat al centre d’acollida d’animals de Maó amb eliminació i reciclat d’amiant. 25-01-202108-02-202112
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 21-12-2020 relatiu a l’aprovació inicial dels llocs de treball de tècnic d’edició i arxiu i de tècnic d’estadística i àmbit social de l’Institut Menorquí d’Estudis i de la fitxa de catàleg dels llocs de treball corresponents (EXP. 0602-2020-3) 23-01-202112-02-202116
Resolució del conseller Executiu del departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports núm. 155 de 29 de desembre, en relació amb la concessió d’ajuts per a la pràctica esportiva. 12-01-202112-02-202116
1234