TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 83/2021, de 15 de març, relatiu al canvi de representants de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca (Exp. 2108-2019-000040) 23-03-202123-04-20212
Edicte llista d'admesos per el proveïment de la Direcció del Centre d'Atenció a la Infància i la Família. 16-04-202123-04-20212
Resultat de la valoració dels mèrits del concurs per al proveïment de la Direcció del Centre d'Atenció a la Infància i la Família 16-04-202123-04-20212
Petició d'oferta d'assistència tècnica per a la direcció tècnica i la obertura al públic del Centre de Geologia de Menorca. 16-04-202125-04-20214
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 8 de març de 2021, relatiu a l'aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts individuals per a entitats privades sense ànim de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2020 (Exp. 1820-2020-000001) 26-03-202126-04-20215
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 8 de març de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19 (exp. 5226-2020-000001) 25-03-202126-04-20215
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 15 de març de 2021, relatiu a l’aprovació definitiva del projecte constructiu denominat «Millora de nus rotonda a la carretera Me-6, en la intersecció d’accés al Polígon industrial de Sant Lluís, terme municipal de Sant Lluís (exp. C4316-2019-41) 27-03-202127-04-20216
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 15 de març de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes i/o execució d’obres i/o adquisició d’equipaments municipals i millora de zones turístiques per part del Consell Insular de Menorca per a l’any 2021 i aprovació de la convocatòria corresponent. (Exp. 4801-2021-000001) 06-04-202127-04-20216
Llista d’admesos i exclosos a les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies per carretera. 19-04-202128-04-20217
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 93/2021, 24 de març, de canvi puntual de l’estructura interna d’algun Departament (exp. 0333-2021-1) 27-03-202130-04-20219
1234


Edictes pendents de publicació al BOIB


Títol