Inici El Consell

Òrgans de govern

Presidència
És el cap del govern i de l'Administració insular, i assumeix la màxima representació de la institució i la prefectura preeminent de totes les dependències i serveis del Consell Insular.

Vicepresidència
El/s vicepresident/s substituiran la Presidència en cas d'absència, malaltia o impediment d'exercici del càrrec, i quan en una sessió la Presidència s'hagi d'abstenir d'intervenir sobre un punt concret.

Consellers executius
Els consellers/eres executius/ives són els caps dels departaments (unitats) en què s'organitza l'activitat administrativa del Consell Insular, encarregats de dirigir, sota la superior direcció de la Presidència del Consell Insular, el sector o sectors de l'activitat administrativa pròpia del departament que encapçalen.

 
Consellera executiva
 
Conseller executiu
 
Consellera executiva
 
Consellera executiva
 
Conseller executiu
 
Consellera executiva