Inici El Consell Altres Organimes d'interès (telèfons de contacte)

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

c. Palau Reial, núm. 19, 07001 Palma de Mallorca
Tel.: 971 78 44 32
Fax: 971 78 43 33
Correu electrònic: ces@caib.es