Parlament de les illes Balears

c. Conqueridor 11, 07701 Palma de Mallorca
Tel.: 971228281
Fax: 971718201
Correu electrònic: parlament@parlamentib.es