Adolfo Vilafranca FloritADOLFO VILAFRANCA FLORIT.
22 de maig de 1978 a Maó.

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, màster universitari en Fiscalitat. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de la consultoria i la direcció empresarial. Fou director insular de Serveis Generals, Treball i Innovació del Consell Insular de Menorca durant la legislatura 2011-2015 y conseller del Grup Popular durant la legistalura 2015-2019.


- RÈGIM DE DEDICACIÓ: Parcial
  
Vocal Grup PopularComissió de Govern
Conseller (Grup Popular)Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis Generals
Conseller (Grup Popular)Comissió Especial de Comptes
Conseller (Grup Popular)Ple
Conseller (Grup Popular)Comissió Informativa Especial de Desplegament Estatutari