Eugenio Ayuso Fernández

foto


Eugenio Ayuso Fernández (maig, 1979) és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, economista col·legiat al CEIB el 2012.

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l'àmbit de la formació dual, amb experiència en la formació ocupacional com a formador i director de projectes des de 2016-2020. També ha treballat en l'àrea de consultoria i assessorament comercial de productes financers i assegurances. Té experiència en la gestió d'operacions de logística com a tècnic en comerç exterior i com a consultor de projectes de formació i desenvolupament presencial i a distància.

Té una àmplia experiència com a professor de certificats de professionalitat en les àrees d'administració, gestió administrativa, màrqueting turístic, sector financer, innovació i Administració local.
  
Vocal Grup CiudadanosComissió de Govern
Conseller (Grup Ciudadanos)Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i Esports
Conseller (Grup Ciudadanos)Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis Generals
Conseller (Grup Ciudadanos)Comissió Especial de Comptes
Portaveu Grup Ciudadanos-Partido de la CiudadaniaJunta de Portaveus
VocalComissió Tècnica Assessora en Matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori
VocalComissió Tècnica Assessora en Matèria de Patrimoni Històric
Conseller (Grup Ciudadanos)Ple