Carlos Salgado SaboridoCARLOS SALGADO SABORIDO

12 de desembre de 1974, Maó.

Llicenciat en Dret per la UIB. Advocat en exercici des de l'any 2000 i exprofessor de dret de la UNED.- RÈGIM DE DEDICACIÓ: Parcial
  
Vocal Grup PopularComissió de Govern
Conseller (Grup Popular)Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i Esports
Conseller (Grup Popular)Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis Generals
Conseller (Grup Popular)Comissió Especial de Comptes
Conseller (Grup Popular)Ple
Conseller (Grup Popular)Comissió Informativa Especial de Desplegament Estatutari