Misericordia Sugrañes BarenysMISERICORDIA SUGRAÑES BARENYS

30 d'octubre 1956.

Llincenciada en Dret per la Universidad de Barcelona. Despatx professional des de 1983.  A l'Ajuntament d'Alaior, regidora des de 1991 fins 2011. Batlesa d'Alaior des de 2011 fins al 2019.

Diputada al Parlament Balear des de 1999 fins 2019, Vicepresidenta en diferents comissions del Parlament i Portaveu del grup popular.


- RÈGIM DE DEDICACIÓ: Parcial
  
Vocal Grup PopularComissió de Govern
Consellera (Grup Popular)Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i Esports
Consellera (Grup Popular)Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis Generals
Consellera (Grup Popular)Comissió Especial de Comptes
Portaveu del Grup PopularJunta de Portaveus
VocalComissió Tècnica Assessora en Matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori
Consellera (Grup Popular)Ple
Consellera (Grup Popular)Comissió Informativa Especial de Desplegament Estatutari