Transport de mercaderies


Cercador de tràmits:


   
Alta/modificació de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització d'operador de transports (ot) Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de còpies d'autorització de transports Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses Documentació adjunta Gestió en línia
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor Documentació adjunta Gestió en línia
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC) Documentació adjunta Gestió en línia
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc) Documentació adjunta Gestió en línia
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades Documentació adjunta Gestió en línia
Pagament telemàtic Documentació adjunta Gestió en línia
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) Documentació adjunta Gestió en línia
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl) Documentació adjunta Gestió en línia
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports Documentació adjunta Gestió en línia
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc) Documentació adjunta Gestió en línia
Visat d'autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) Documentació adjunta Gestió en línia
Visat d'operador de transports (ot) Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia