Agricultura

Informació del conjunt de tasques associades a la producció i explotació del cultiu de la terra.
Cercador de tràmits:


   
Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO) Documentació adjunta Gestió en línia
Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d'autorització de replantació de vinya Documentació adjunta Gestió en línia
Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d’autorització per a la nova plantació de vinya Documentació adjunta Gestió en línia
Registre insular de plantacions de vinya – Comunicació de final de plantació o replantació de vinya Documentació adjunta Gestió en línia
Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud d’autorització d‘arrabassada de vinya Documentació adjunta Gestió en línia
Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de canvi de titularitat de vinya Documentació adjunta Gestió en línia
Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de modificació de la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una autorització Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de pagament del Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia