Contractació administrativa

Matèria referent a contractacions administratives dependents del Consell Insular de Menorca. Expedients de contractació licitats, convocatòries de licitació publicades, Registre de contractistes.
Cercador de tràmits:
Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia