Inici El Consell Tràmits
 

3557_Pla de modernització i seguretat per empreses de lloguer de vehicles sense conductorDarrera modificació: 17/10/2017Objecte del Tràmit: Instancia de presentació del Pla de Modernització per empreses de lloguer de vehicles sense conductor d'acord el que determina l'art. 125 i 133 del Decret, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de l'esmentada llei.

I el reconeixement i homologació de certificats de qualitat i manuals de bones pràctiques per la superació dels plans de modernització establerts a la normativa turística. Publicació 9337 BOIB número 104 de 24 d'agost de 2017.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol empresa subjecte al compliment del Pla de Modernització per empreses de lloguer de vehicles sense conductor.
 
Requisits a complir: -
 
Documentació a presentar: A) Instància
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En el cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Pla de modernització i seguretat per empreses de lloguer de vehicles degudament emplenat o qualsevol altra certificació de qualitat reconeguda pel Consell Insular de Menorca com:
- SICTED
- ISO9001
- ISO14001
- Q-calidad turística
- EFQM
- EMMAS
- Comprovant de la superació del Codi de bones pràctiques del sector de lloguer de vehicles a les Illes Balears impulsat per la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: -
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Pla de qualitat reconegut per l'Administració 41€
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca.
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
-Reconeixement i homologació de certificats de qualitat i manuals de bones pràctiques per la superació dels plans de modernització establerts a la normativa turística. Publicació 9337 BOIB número 104 de 24 d'agost de 2017.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: