Inici El Consell Tràmits
 

Assistència tècnica urbanística als municipis de MenorcaDarrera modificació: 23/09/2013

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Donar assistència i assessoria tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme als ajuntaments de l'illa de Menorca que ho sol·licitin.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei d'urbanisme
 
Qui ho pot demanar: Els ajuntaments de Menorca
 
Requisits a complir: Cap.
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud
2. Documentació necessària per tramitar la sol·licitud
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud i la documentació requerida
Terminis de ciutadà: Cap
Terminis del Consell Insular: 30 dies (segons la complexitat de l'assistència sol·licitada, pot ser major)
Tarifes aplicables: Cap
Resposta al ciutadà: Correu postal o valisa
 
Marc Legal: - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
Sentit del Silenci Administratiu: ---
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: