Inici El Consell Tràmits
 

Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovacióDarrera modificació: 10/07/2015

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar l'aprovació, modificació o renovació del pla tècnic del vedat de referència. En els casos de renovació, aquesta es produeix cada cinc anys.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: El titular del vedat.
 
Requisits a complir: Els establerts al Decret 72/2004 que regula els Plans Tècnics de Caça.
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial).
2. Pla Tècnic de Caça.
3. Plànols a escala 1:10000 (es poden descarregar des de la pàgina de cartografia del CIM http://cartografia.cime.es/).
4. Fotocòpia del DNI del titular del vedat (persona física)
5. Fotocòpia del DNI dels administradors (persona jurídica)
6. Fotocòpia escriptura de constitució (persona jurídica)
7. Fotocòpia nomenament de representants (persona jurídica)
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'Atenció Ciutadana (Maó - Ciutadella) / Sa Granja / Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud de pla tècnic de caça
2. Adjuntar la documentació requerida

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment. L'entrega anual de la memòria de captures, fins el 28 de febrer.
Terminis del Consell Insular: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Personalment o per correu certificat
 
Marc Legal: Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006.
Decret 72/2004 pel qual es regulen els plans tècnics de caça BOIB núm. 102 de 22-07-2004.
Aquesta legislació la podeu consultar dins del tràmit dels vedats de caça.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: