Inici El Consell Tràmits
 

Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caçaDarrera modificació: 04/01/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Es tracta d'autoritzar la creació, la segregació, l'ampliació o el canvi de titular d'un vedat de caça.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
 
Requisits a complir: Els establerts a la Llei 6/2006 balear de caça.
 
Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud.
- Còpia simple de l'escriptura de propietat, o nota simple registral de totes les parcel·les que integren el vedat.
- Fotocòpia del DNI del/s titular/s del vedat.
- Plànol cadastral escala 1:1000 de la situació amb els límits del vedat assenyalat.
- Full de pagament de la taxa corresponent.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 9713 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud adjuntant la documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: Pendent de determinar
Tarifes aplicables: 2020: creació, ampliació o segregació de vedats de caça 36'18 €;
Baixa o canvi de titular de vedats de caça 10'14 €

Resposta al ciutadà: Per correu certificat
 
Marc Legal: Llei 6/2006 balear de caça
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Ordre de vedes de caça de la temporada 2020/2021
Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
Llei 6/2006 de 12 d'abril, balear de caça i la pesca fluvial
Documentació a presentar per a segregació, creació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Model de sol·licitud per a la creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça (pdf amb camps de formulari)
Model d'autorització per a caçar en vedats (pdf amb camps de formulari)
Model de sol·licitud del/s titular/s del vedat (pdf amb camps de formulari)
Relació de les taxes de caça i pesca fluvial per a l'any en curs
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico