Inici El Consell Tràmits
 

Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC)Darrera modificació: 03/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit:
Es tracta de sol·licitar la inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC).

AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment, previ pagament de la taxa corresponent, a través de l'opció "Genertar document de pagament".
Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant
 
Requisits a complir: Que estigui vigent l'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
 
Documentació a presentar:
- Justificant que acrediti la necessitat de realitzar la inscripció de noves còpies, augment de clients i/o proveïdors, augment del volum de mercaderies que compri, confeccioni i vengui habitualment.
- Full de pagament de la taxa.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies
Terminis del Consell Insular: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2020: 41,87 euros
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica, correu electrònic, sms
 
Marc Legal:
-Llei 16/87, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres
-Reial Decret 1211/1990 (ROTT)

 
Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: