Inici El Consell Tràmits
 

Inscripció en el Registre de Maquinària AgrícolaDarrera modificació: 05/08/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Realitzar la inscripció de la maquinària agrícola en el Registre oficial de maquinària agrícola.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica, titular d’una explotació agrària que dugui a terme una activitat agrària o la prestació de serveis agraris i posseeixi la titularitat de la màquina a inscriure com a conseqüència de la seva adquisició, transmissió per herència, donació, adjudicació en subhasta pública o contracte privat.
 
Requisits a complir: Ser el titular de la maquinària agrícola a inscriure al Registre Oficial de Maquinària Agrícola i ser persones físiques o jurídiques que:
• Desenvolupin una activitat agrària i estiguin inscrites al Registre Insular Agrari (RIA) o Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA),
• Desenvolupin una activitat forestal i ho acreditin,
• Desenvolupin la prestació de serveis agraris, i justifiquin aquesta activitat econòmica,
• Cooperatives agràries, societats agràries de transformació o altres agrupacions agràries inscrites als corresponents registres oficials,
• Centres de formació agrària.
 
Documentació a presentar: Documentació a presentar (en cas de que no s’hagi presentat amb anterioritat):
-DNI nou titular
-Escriptura de constitució de la societat, si s'escau
-Targeta ITV -Certificat de fabricació del vehicle
-Certificat d'estructura de protecció homologada
-Factura de venda amb el núm. de bastidor
-Acta d'adjudicació de subhasta
-Certificat d'aduana (vehicles d'importació) -Imprès de taxes del CIM
-Justificant de complir amb algun dels requisits (la inscripció al RIA o al REGA, es comprovarà d’ofici).
-DNI del venedor
-Cartilla d'inscripció anterior
-Baixa del cens de maquinària de la província d'origen
-Contracte de compra- venda -Impost de transmissions patrimonials
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació.
Terminis de ciutadà: 30 dies
Terminis del Consell Insular: 3 mesos
Tarifes aplicables: (2021) Inscripció de maquinària nova: 35,19 euros. Canvi de titular: 38,22 euros. Baixa: 25,17 euros.
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica o correu postal.
 
Marc Legal: -Reial Decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de Maquinària Agrícola
-Reial Decret 2822/1998, de 20 de desembre, Reglament General de Vehicles.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: La maquinària que està obligada a estar registrada és la següent:
• Els tractors agrícoles de rodes, de qualsevol tipus, potència i pes, i els remolcs agrícoles, que el pes màxim autoritzat excedeixi de 750 kg.
• Els tractors de cadenes, motocultors, portadors, tractocarros i màquines agrícoles automotrius, de qualsevol tipus, potència i pes.
• Les màquines agrícoles arrossegades amb pes màxim autoritzat que excedeixii 750 kg.
• Equips de tractaments fitosanitaris i de distribució de fertilitzants.
• Les màquines agrícoles no incloses en els apartats anteriors, per a les quals s’hagi sol·licitat un crèdit o subvenció oficial o bé les que determini l’autoritat competent.

 


Documents Relacionats: