Inici El Consell Tràmits
 

Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)Darrera modificació: 24/03/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR.

Obtenir la nova autorització o la rehabilitació de la targeta de transport públic de viatgers en autotaxi (VT).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
 
Requisits a complir: Disposar de la targeta de transports de classe VT.
 
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- DNI (persones físiques) (fotocòpia)
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca (fotocòpia compulsada).
- ITV al corrent de revisió del vehicle (fotocòpia compulsada).
- Llicència municipal (fotocòpia compulsada).
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada (fotocòpia compulsada), així com el darrer rebut.
- Darrer rebut d'autònoms (fotocòpia compulsada).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat). Per esmena de deficiències 10 dies. Per rehabilitació, 1
Terminis del Consell Insular: 7 dies (si tota la documentació és correcta)
Tarifes aplicables: 2020: 41,87 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit o presencialment
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de l'1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb les autoritzacions de taxis, totes les persones físiques i jurídiques es podran comunicar i podran tramitar-les de forma electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment . Aquest és l'enllaç a aquesta seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

A partir de l'1 de gener de 2018, serà obligatòria la tramitació electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment.

 


Documents Relacionats: