Inici El Consell Tràmits
 

Servei de teleassistència a domicili (TAD)Darrera modificació: 10/07/2015

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Atorgar als ciutadans/anes que acompleixen els requisits un servei a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i d'informàtica específic, als usuaris o beneficiaris de manera que es garanteixi l'atenció immediata davant d'una situació d'emergència social i/o sanitària. A més , el servei es complementa amb un seguiment constant dels usuaris, amb elements de protecció personal addicionals, amb agendes de seguiment i amb altres activitats que facilitin a la persona usuària la sortida del seu entorn habitual.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social i família
 
Qui ho pot demanar: Persones amb necessitat del servei per motiu d'invalidesa, aïllament, edat avançada, malaltia o altres motius de risc.
 
Requisits a complir: · Podran beneficiar-se del servei de teleassistència prioritàriament les persones que es trobin en alguna de les situacions següents: Viure sols o passar gran part del dia sense companyia, aïllament geogràfic i/o desarrelament social, riscos per edat avançada, discapacitat o malaltia, no ser mut, sord absolut, ni tenir una incapacitat mental que impossibiliti els requeriments mínims d'ús dels telecomandaments, tenir complertes les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal i del domicili i disposar o estar en condicions de disposar de línia telefònica en el seu domicili.
 
Documentació a presentar: 1. Informe del metge de capçalera (original)
2. Sol·licitud (original)
3. DNI (fotocòpia)
4. Targeta sanitària (fotocòpia)
5. Certificat d'empadronament/convivència (original)
6. Justificació dels ingressos econòmics (fotocòpia)
7. Declaració de renda o justificant que no fa falta (original)
8. Dades bancàries (original)
9. Ordre bancària a emplenar (original)
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Serveis socials municipals
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Sol·licitar la cita amb el treballador/ora social
2. Anar a la cita amb el treballador/ora social el dia assignat
3. Emplenar la sol·licitud
4. Aportar la documentació necessària
5. Rebre la notificació del Consell Insular

Terminis de ciutadà: El servei es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: Les tarifes van en funció de la renda mensual per càpita.
Resposta al ciutadà: Telefònicament (instal·lació) i per correu postal (notificación del Consell)
 
Marc Legal: Reglament de la prestació del servei de teleassistència domiciliària de Menorca.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: