Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatreDarrera modificació: 27/06/2020Objecte del Tràmit: CONVOCATÒRIA ENCARA NO OBERTA. PENDENT APROVAR NOVA CONVOCATÒRIA.

Promoció de l'activitat musical i teatral dels grups menorquins a l'illa de Menorca.
Aquest tràmit consta de dues parts. Per una banda, se subvenciona econòmicament aquelles entitats interessades en contractar qualsevol dels grups integrants del programa "Menorca música i teatre 2020".
D'altra banda, qualsevol grup musical o teatral pot participar i integrar-se al catàleg del programa "Menorca música i teatre 2020", adjuntant la documentació especificada.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: · Ajuntaments, associacions culturals, associacions de veïns i clubs de jubilats.
 
Requisits a complir: · Dur a terme l'activitat objecte de l'ajut d'acord amb les condicions establertes.
· Incloure-hi el patrocini amb el logotip del CIM / Departament de cultura i educació.
 
Documentació a presentar: Per a integrar-se al catàleg, s'haurà d'adjuntar la documentació següent a la sol·licitud:
1) Relació de components del grup (nom i llinatges, DNI i instrument en el cas de banda o grups musicals).
2) Currículum.
3) Fotografia recent.
4) Repertori, amb una gravació si fos possible (CD en el cas d'actuacions musicals i DVD o blue-ray en el cas d'actuacions escèniques).
5) Imprès d'ordre bancària, amb el NIF del grup.

Per a sol·licitar la subvenció per a una actuació, s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Veure la circular informativa annexe
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=REGE
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: NOU TERMINI per presentar sol·licituds d'ajuts fins dia 15 de juliol. Per integrar-se al catàleg: tot l'any.
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i comunicació per correu electrònic
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Aquí trobareu el catàleg dels grups que integren el programa MENORCA MÚSICA I TEATRE


 


Documents Relacionats:
 
Bases de la convocatòria dels ajuts Menorca música i teatre per a l'any 2020 - ampliació de termini
Bases de la convocatòria dels ajuts Menorca música i teatre per a l'any 2020
Bases de la convocatòria Menorca música i teatre
Relació de grups que integren el programa Menorca música i teatre
Sol·licitud d'inscripció al programa Menorca música i teatre (pdf)
Sol·licitud d'ajut al programa Menorca música i teatre (pdf)
Model de justificant d'actuació al programa Menorca música i teatre (pdf)
Model de declaració responsable (annex1)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico
Circular informativa per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració (Llei 39/2015)