Inici El Consell Tràmits
 

Llicència de pesca marítima esportiva



Darrera modificació: 10/07/2015

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència de pesca marítima esportiva, que autoritza la pràctica de la pesca marítima esportiva per participar en competicions oficials i entrenaments, tant des d’embarcació com des del litoral. Te una validesa d'1 any.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera. Servei de pesca.
 
Qui ho pot demanar: ---
 
Requisits a complir: Dsiposar de la llicència federativa de pesca en vigor.
 
Documentació a presentar: - Fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
- Fotocòpia de la llicència federativa de pesca en vigor.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja y Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Pl. de la Biosfera 5, 07703 Maó.
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Adreçar-se a les oficines d'atenció indicades i presentar la documentació requerida.

Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà:
 
Marc Legal: - Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes (BOE núm. 84).
- Reial Decret 347/2011, que regula la pesca a les aigües exteriors.
- Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.
- Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: