Inici El Consell Tràmits
 

Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)Darrera modificació: 01/01/2021Objecte del Tràmit: Obtenir el visat de la targeta de transport públic de viatgers en autotaxi (VT). L'any 2021 i cada quatre anys a partir d'aquest, es visaran, conformement al calendari establert en la Resolució de 3 de desembre de 2018, les autoritzacions habilitants per a realitzar transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, identificades registralment amb la clau VT.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

 
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
 
Requisits a complir: Disposar de la targeta de transports VT.
 
Documentació a presentar: 1. Imprès sol·licitud (original)
2. DNI-NIF (fotocòpia compulsada)
3. Permís de circulació (fotocòpia compulsada)
4. Fitxa tècnica al corrent de revisió (fotocòpia compulsada)
5. Rebut de l'assegurança d'autònoms (fotocòpia compulsada)
6. Justificant de pagament de la taxa.
7. Assegurança de responsabilitat civil il·limitada, o assegurança de responsabilitat civil limitada a 50 miliions (fotocòpia compulsada)
8. Llicència municipal (fotocòpia compulsada)
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.

Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat). Per esmena de deficiències 10 dies. Per rehabilitació, 1 any.
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: 2021: 23,23 euros
Resposta al ciutadà:
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de l'1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb les autoritzacions de taxis, totes les persones físiques i jurídiques es podran comunicar i podran tramitar-les de forma electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment . Aquest és l'enllaç a aquesta seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

A partir de l'1 de gener de 2018, serà obligatòria la tramitació electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. 


Documents Relacionats:
 
Informació sobre la tramitació del visat d'autoritzacions de transport - anys 2020 i 2021
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud de visat de targetes de transport
Documentació a presentar (visat autotaxi-VT)
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, que estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico