Alta/modificació de domiciliació bancàriaDarrera modificació: 16/10/2013

TRAMITAR

Objecte del Tràmit: Realitzar l'alta o la modificació d'una domiciliació bancària del Consell Insular de Menorca vinculada a ingressos del Consell Insular de caràcter tributari o no tributari. Queden excloses de l'objecte d'aquest tràmit de domiciliació aquelles taxes o preus públics els quals s'han de pagar mitjançant autoliquidació.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Tresoreria del CIM
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
 
Requisits a complir: - Tenir associat un objecte tributari.
- Disposar d'un sistema de firma electrònica admès pel CIM (tramitació electrònica).
 
Documentació a presentar: - Instància sol·licitant l'alta/modificació d'una domiciliació bancària relativa a un objecte tributari concret.
- Document de designació de dades bancàries segellat per l'entitat bancària o documentació en la qual figurin les dades del titular i el número de compte (en cas d'alta o modificació).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/
 
Què ha de fer el ciutadà:
Tramitació presencial
Alta o modificació: Emplenar el document de designació de compte bancari i anar a l'entitat bancària corresponent perquè el segelli.
- Entregar la sol·licitud (instància) indicant el motiu de la sol·licitud: alta o modificació de domiciliació.

Tramitació electrònica
Escollir el tràmit (alta/modificació) i emplenar les dades requerides del formulari electrònic.
-Introduir les dades bancàries associades a l'objecte tributari escollit (en cas d'alta o modificació).
-Enviar la sol·licitud.
-Consultar i fer seguiment de la sol·licitud.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: Immediat.
Tarifes aplicables: Cap.
Resposta al ciutadà: El tràmit es realitza automàticament i no es comunica a la persona sol·licitant.
 
Marc Legal: Normativa bàsica:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Normativa específica:
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Normativa específica segons l'objecte de la sol·licitud.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS