Entitats


Cercador de tràmits:


   
Acreditació administrativa (serveis socials) Documentació adjunta Gestió en línia
Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil reconegudes pel Consell Insular de Menorca d'acord al Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut Documentació adjunta
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts en matèria cinegètica Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre Documentació adjunta Gestió en línia
Alta/modificació de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Circuit d'escriptors (Pla SALM) Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de modificacions de l'activitat d'una escola de formació Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta del Registre General d'entrada i sortida Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a la realització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors/es de temps lliure infantil i juvenil a Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Dipòsit legal de publicacions menorquines Documentació adjunta Gestió en línia
Pagament telemàtic Documentació adjunta Gestió en línia
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure Documentació adjunta Gestió en línia
Premi Imagesport de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil Documentació adjunta Gestió en línia
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut Documentació adjunta Gestió en línia
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges) Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca reserva de Biosfera Documentació adjunta Gestió en línia
Suggeriments i queixes Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia