Documentació


Cercar per text:
Tipus
Departament
Data:
DescripcióData
Bases reguladores suport transitori comunitari - RMI07/03/2000
Constitució de l'estat espanyol04/10/2004
Contribució especial servei d'extinció d'incendis19/08/1993
Decret 14/1994, de reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestad sancionadora10/02/1994
Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 101/2020 de 30 d’abril, relatiu a la pròrroga de la vigència dels títols de família nombrosa06/05/2020
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.18/11/2015
Llei 26/2015, de 28 de juliol. de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència07/08/2015
Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències a les illes Balears30/03/2006
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic14/12/2011
Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i d'altres lleis14/12/2011
Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions17/11/2003
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques31/07/2018
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i RD 1621/2005 (Reglament)18/11/2003
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic31/07/2018
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i socials30/12/1997
123456
 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  RSS