Serveis

Contracte per a la prestació del servei de missatgeria del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000019.Ser/2011

Data aprovació: 24-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 20.338,98 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-11-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 30-12-2011

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: INTERNACIONAL BALEAR COURIER, SL

Import (IVA exclòs): 20.338,98 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 12-01-2012

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: INTERNACIONAL BALEAR COURIER, SL

Import (IVA exclòs): 20.338,98 €

Entrada en vigor: 12-01-2012