Obres

Contracte de les obres de construcció d’un centre cultural polivalent i centre de formació, a Ferreries, 2a fase

Núm. Exp: 4301/000018.Ob/2011

Data aprovació: 03-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 631.721,56 €

Data límit de presentació d'ofertes: 08-11-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 19-12-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 526.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 23-12-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 526.000,00 €

Entrada en vigor: 22-02-2012