Serveis

Contracte de serveis per al manteniment dels extintors i equips contra incendis als edificis públics i serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000006.Ser/2010

Data aprovació: 15-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 26.895,01 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-04-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant