Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de millora de la carretera Me-15 i ordenació de la encreuament amb la carretera Me-7. Fase 1.PK 4+850 al PK 5+000, al terme municipal des Mercadal

Núm. Exp: 4301/000002.Ob/2010

Data aprovació: 08-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 618.451,53 €

Data límit de presentació d'ofertes: 12-04-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 14-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE ANTONIO Y DIEGO, SA / CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE, SA

Import (IVA exclòs): 465.517,58 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 05-07-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE ANTONIO Y DIEGO, SA / CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE, SA

Import (IVA exclòs): 465.517,58 €