Serveis

Contracte de serveis per a l’elaboració i redacció del Pla Insular de la Costa de Menorca

Núm. Exp: 4301/000003.Ser/2010

Data aprovació: 08-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 105.873,97 €

Data límit de presentació d'ofertes: 31-03-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 21-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE PROES CONSULTORES, SA / AC INGENIERÍA MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 81.184,16 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 09-07-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE PROES CONSULTORES, SA / AC INGENIERÍA MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 81.184,16 €