Serveis

Contracte de serveis per a la coordinació en matèria de seguretat i salut de l’obra “variant de Ferreries”

Núm. Exp: 4301/000004.Ser/2010

Data aprovació: 03-08-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 121.558,50 €

Data límit de presentació d'ofertes: 31-03-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 19-07-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: AC INGENIERÍA MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 103.324,73 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 10-08-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: AC INGENIERÍA MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 103.324,73 €