Serveis

Contracte de serveis de desratització, desinsectació, desinfecció i manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la, en els edificis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2010

Data aprovació: 08-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 52.247,16 €

Data límit de presentació d'ofertes: 31-03-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant