Obres

Modificació núm 2 del contracte d’obres d’adequació del paviment de la carretera de Ferreries a es Migjorn Gran, PK 1+100 al 6+450

Núm. Exp: 4310/000001.Ob/2009

Data aprovació: 30-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Contracte Modificació