Serveis

Contracte de serveis per a la creació de la base tecnològica de la infraestructura de dades espacials del Consell Insular de Menorca amb l’elaboració del catàleg de metadades, elaboració d’un visor IDE genèric i posada en funcionament de serveis i components geogràfics, en el marc del ‘Pla Avança IDE Menorca’

Núm. Exp: 4301/000017.Ser/2009

Data aprovació: 05-10-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 64.655,17 €

Data límit de presentació d'ofertes: 02-11-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 26-01-2010 12:32:05

Aprovació Adjudicació Provisional: 25-01-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRABAJOS CATASTRALES, SA

Import (IVA exclòs): 63.685,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 15-02-2010

Aprovació Adjudicació Definitiva: 15-02-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRABAJOS CATASTRALES, SA

Import (IVA exclòs): 63.685,00 €