Serveis

Contracte de serveis per a la realització d’un estudi per conèixer el potencial per a Menorca de grups objectiu (targets) concrets de turistes

Núm. Exp: 4302/000018.Ser/2009

Data aprovació: 26-10-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 51.724,14 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 22-12-2009 13:14:05

Aprovació Adjudicació Provisional: 21-12-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: A. C. NIELSEN COMPANY, SL

Import (IVA exclòs): 49.200,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 15-01-2010

Aprovació Adjudicació Definitiva: 15-01-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: A. C. NIELSEN COMPANY, SL

Import (IVA exclòs): 49.200,00 €