Serveis

Contracte de serveis de vigilància al centre d’atenció a la infància i la família (CAIF) del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000018.Ser/2009

Data aprovació: 05-10-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 120.800,40 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-11-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 15-12-2009 9:37:11

Aprovació Adjudicació Provisional: 14-12-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRANSPORTES BLINDADOS, SA

Import (IVA exclòs): 119.749,20 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 07-01-2010

Aprovació Adjudicació Definitiva: 07-01-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRANSPORTES BLINDADOS, SA

Import (IVA exclòs): 119.749,20 €