Serveis

Contracte de serveis per a la direcció del projecte “Carpeta Ciudadana II” inclòs en el programa “Ajuntament Digital”, en el marc del “Plan Avanza”

Núm. Exp: 4302/000017.Ser/2009

Data aprovació: 31-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 25.862,07 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 10-11-2009 10:13:50

Aprovació Adjudicació Provisional: 09-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Josep Manel Pons Benejam

Import (IVA exclòs): 24.640,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 30-11-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 30-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Josep Manel Pons Benejam

Import (IVA exclòs): 24.640,00 €