Serveis

Contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, estudis i projectes complementaris, per a la construcció i l’equipament d’un escorxador d’àmbit insular al terme municipal de Ciutadella

Núm. Exp: 4302/000016.Ser/2009

Data aprovació: 03-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 185.900,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 04-11-2009 11:31:39

Aprovació Adjudicació Provisional: 02-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: “UTE MATADERO MENORCA” (Faber 1900, SL i Abril Consultoria Ambiental, SC)

Import (IVA exclòs): 185.900,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 23-11-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 23-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: “UTE MATADERO MENORCA” (Faber 1900, SL i Abril Consultoria Ambiental, SC)

Import (IVA exclòs): 185.900,00 €