Serveis

Contracte de serveis per a la vigilància i seguretat d’alguns edificis públics i serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000014.Ser/2009

Data aprovació: 27-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 555.240,55 €

Data límit de presentació d'ofertes: 17-09-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 20-10-2009 10:24:16

Aprovació Adjudicació Provisional: 19-10-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JARC SEGURIDAD, SA

Import (IVA exclòs): 534.482,36 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 09-11-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 09-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JARC SEGURIDAD, SA

Import (IVA exclòs): 534.482,36 €