Serveis

Contracte de serveis per a la redacció del projecte de traçat per la millora de la carretera Me-1 entre Ferreries i Ciutadella, entre els PK 30+480 i 43+340

Núm. Exp: 4301/000013.Ser/2011

Data aprovació: 29-08-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 90.201,60 €

Data límit de presentació d'ofertes: 26-09-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 07-05-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRANEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 67.500,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 17-05-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRANEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 67.500,00 €

Entrada en vigor: 17-05-2012