Serveis

Contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius, a més d’altres feines relacionades, a béns d'interès cultural de l'illa de Menorca inclosos en el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els diferents ajuntaments, any 2010

Núm. Exp: 4301/000016.Ser/2009

Data aprovació: 21-09-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 86.206,90 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-10-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-11-2009 15:08:00

Aprovació Adjudicació Provisional: 30-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Mancome Ciutadella SL

Import (IVA exclòs): 78.600,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 21-12-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 21-12-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Mancome Ciutadella SL

Import (IVA exclòs): 78.600,00 €