Serveis

Contracte de serveis per a la contractació d’un/a assessor/a tècnic/a per temes relacionats amb el projecte “Empleaverde”, la divulgació de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i la coordinació dels tallers participatius de la llei de la reserva

Núm. Exp: 4302/000010.Ser/2009

Data aprovació: 29-04-2009

Òrgan aprovació: Agència Menorca de Reserva de Biosfera


Import de la licitació (IVA exclòs): 60.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 07-08-2009 10:35:14

Aprovació Adjudicació Provisional: 05-08-2009

Òrgan aprovació: Agència Menorca de Reserva de Biosfera

Empresa: Sr. Pablo Jiménez Fernández

Import (IVA exclòs): 59.850,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 27-08-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 27-08-2009

Òrgan aprovació: Agència Menorca de Reserva de Biosfera

Empresa: Sr. Pablo Jiménez Fernández

Import (IVA exclòs): 59.850,00 €