Serveis

Contracte de serveis de publicitat de l’activitat institucional del Consell Insular de Menorca, a favor de Uniprex SA (Onda Cero Menorca)

Núm. Exp: 4302/000012.Ser/2009

Data aprovació: 08-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 19.612,07 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 27-07-2009 14:06:06

Aprovació Adjudicació Provisional: 27-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UNIPREX, SA

Import (IVA exclòs): 19.612,07 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 10-08-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 10-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UNIPREX, SA

Import (IVA exclòs): 19.612,07 €