Serveis

Contracte de serveis per a la realització d’un estudi de satisfacció i preferències dels turistes de l’illa de Menorca

Núm. Exp: 4302/000011.Ser/2009

Data aprovació: 18-05-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 51.724,14 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 16-07-2009 14:24:51

Aprovació Adjudicació Provisional: 13-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ARALDI, SL

Import (IVA exclòs): 49.100,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 29-07-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 29-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ARALDI, SL

Import (IVA exclòs): 49.100,00 €