Serveis

Contracte de serveis per a l'estudi de les diferents ofertes presentades al procediment per a l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres de la variant de Ferreries, i posterior supervisió del projecte executiu i direcció d’obra corresponents

Núm. Exp: 4301/000013.Ser/2009

Data aprovació: 13-07-2009

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 1.160.830,45 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-08-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 26-10-2009 13:37:38

Aprovació Adjudicació Provisional: 26-10-2009

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: UTE ENGINYERIA REVENTÓS, SL / MEDITERRANEA DE INGENIERIA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 1.033.000,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 09-11-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 09-11-2009

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: UTE ENGINYERIA REVENTÓS, SL / MEDITERRANEA DE INGENIERIA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 1.033.000,00 €