Serveis

Contracte de serveis per a la realització del reforç psicològic del servei de drogodependències del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000012.Ser/2009

Data aprovació: 13-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.677,24 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-08-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 14-10-2009 0:00:00

Aprovació Adjudicació Provisional: 13-10-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Caterina Enrich Cardona

Import (IVA exclòs): 59.677,24 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 02-11-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 02-11-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Caterina Enrich Cardona

Import (IVA exclòs): 59.677,24 €