Serveis

Contracte de serveis per a la creació de la base tecnològica de la infraestructura de dades espacials del Consell Insular de Menorca amb l’elaboració del catàleg de metadades, elaboració d’un visor ide genèric i posada en funcionament de serveis i components geogràfics, en el marc del ‘Pla Avanza IDE Menorca’

Núm. Exp: 4301/000011.Ser/2009

Data aprovació: 06-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 64.655,17 €

Data límit de presentació d'ofertes: 10-08-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant