Serveis

Contracte de serveis per a un estudi d’anàlisi de l’accessibilitat de zones turístiques i de la Xarxa Menorca Monumental

Núm. Exp: 4302/000004.Ser/2009

Data aprovació: 23-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 43.103,45 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-06-2009 12:56:07

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Universidad de València. Estudi General (UVEG) (“Centro de Investigación Polibienestar”)

Import (IVA exclòs): 38.000,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-07-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Universidad de València. Estudi General (UVEG) (“Centro de Investigación Polibienestar”)

Import (IVA exclòs): 38.000,00 €